Gisteravond vond onze ledenvergadering plaats, waarbij is aangekondigd dat bij de volgende ledenvergadering (op dinsdag 5 april) een bestuursverkiezing wordt gehouden. Dit zijn we verplicht als vereniging, conform de statuten. Het is de bedoeling dat er jaarlijks 2 bestuursleden aftreden (en zich wel of niet herkiesbaar stellen), waaronder 1 functionaris (voorzitter, penningmeester of secretaris).

We hebben 2 vacatures, waarvan er 1 zeker ingevuld moet worden door een nieuw persoon. Tobi treedt namelijk af en is niet herkiesbaar. Hier kunnen nieuwe kandidaten zich voor aanmelden. Ook Celeste treedt af, maar zij is eventueel wel herkiesbaar. Ook voor haar functie kunnen nieuwe kandidaten zich aanmelden. Opgave graag schriftelijk (postadres TACO Terwolde of per e-mail) en vóór 1 april a.s.

Via dit bericht dan ook het vriendelijke verzoek aan alle leden om aanwezig te zijn bij de volgende ledenvergadering en een stem uit te brengen. Daarnaast is natuurlijk de voorbereiding van ons autocrossweekend in volle gang en is aanwezigheid op 5 april ook om deze reden erg gewenst!