In de nieuwsbrief van het Bestuur Sectie Auto Cross staan enkele belangrijke wijzigingen voor het Nederlands Kampioenschap Autocross vanaf 2015. Allereerst met betrekking tot de Divisie A:

“Na lang en rijp beraad heeft het BSAC besloten om de Divisie A vanaf 2015 niet meer voor het NK te laten registreren. De reden hiervoor ligt in het feit dat sinds de opsplitsing van de standaardklasse er onvoldoende aanwas is. Het BSAC heeft het in 2014 nog even aangekeken maar na de 4e NK van dit jaar was de tijd om de knoop door te hakken. Uiteraard is dit geen beslissing die eenvoudig even gemaakt wordt. Als eerste zijn de klassevertegenwoordigers ge├»nformeerd en daarna de deelnemers in de klasse. Dat dit geen leuke meldingen zijn, is duidelijk. Echter wij moeten we steeds kritisch blijven en volgen wat er gebeurt dat van invloed zou kunnen zijn op het NK. Uiteraard wensen we de deelnemers van de Divisie A nog 2 mooie NK wedstrijden toe en een fantastische huldiging op de laatste NK wedstrijd.”

Daarnaast is een terugkerend probleem het tijdgebrek bij NK-wedstrijden. Er is de afgelopen jaren op verschillende manieren geprobeerd het programma in te korten, onder meer door het aantal deelnemers te beperken. Omdat dit tot op heden nog niet tot tijdwinst heeft geleid, wil het bestuur vanaf 2015 een andere aanpak hanteren:

“Het concept, waarbij het uitgangspunt is zoveel mogelijk mensen een eerlijke kans geven, waar de SONAK mee aan het werk is gegaan heeft dan ook als doel zoveel mogelijk deelnemers aan het NK mee te kunnen laten doen zonder grenzen te hoeven overschrijden. Dit zal resulteren in een ander selectie beleid waardoor er bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers van een klasse gedacht wordt aan het houden van selectiewedstrijden in het prille voorseizoen. Hiermee voorkomen we dat je teleurgesteld wordt door op een wachtlijst geplaatst te worden en afhankelijk te zijn van afzeggingen van anderen. De criteria waar je aan moet voldoen om automatisch geplaatst te zijn voor het NK van het jaar erop zullen ook worden aangepast, al kunnen we daar nog geen concrete voorbeelden van geven voordat het concept volledig uitgewerkt is.Zo gauw als we binnen de SONAK ons concept omgezet hebben naar een definitief document zullen we dit naar buiten brengen.”

Tot slot een oproep voor wie niet wil dat zijn of haar e-mailadres door het bestuur aan Rijdersbelang (RB) de Klassevertegenwoordigers (KV) of deelnemers in de betreffende klasse mag worden doorgegeven: laat dit voor 1 september aan het bestuur weten. Wat betreft de Klassevertegenwoordigers wordt nog gezocht naar leden voor de Superklasse en de Sprint 2000. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je contact opnemen nemen met een van de bestuursleden.