Huishoudelijk Reglement van de Terwoldse Autocross Organisatie (TACO Terwolde), tijdens het Autocross Masters Weekend  2019. 

Algemeen

 • Het betreden van het Rennerskwartier is op eigen risico.
 • Parkeren is op eigen risico.
 • Alleen voertuigen met de speciale sticker, die gekocht kan worden bij de kassa, mogen het Rennerskwartier op. Andere voertuigen dienen op de bezoekersparkeerplaats te blijven.
 • Schade aan auto’s, campers of caravans door op- en afslepen kan niet worden verhaald op de eigenaren van de trekkers, trekkerchauffeurs of op de organisatie.
 • Aanwijzingen van de organisatie, officials en eventuele politie moeten altijd opgevolgd worden.
 • Bij vernieling of ruzie op het Rennerskwartier of in de feesttent, is de rijder verantwoordelijk voor zijn of haar supporters en bezoekers.
 • Alle rijders dienen op de hoogte te zijn van het Autocross Masters en KNAF reglement.
 • Een ieder die zich voor de afrastering bevindt, is niet verzekerd.
 • NIX<18. Dit geldt zowel op het terrein als in de feesttent. Alcohol zal alleen verkocht worden aan personen met de juiste bandjes. Dit zal gecontroleerd worden door de organisatie, maar mogelijk ook door BOA’s van de gemeente, welke bevoegd zijn om boetes uit te delen.
 • EHBO is tijdens en na de wedstrijden aanwezig op het terrein. Telefoonnummer Huisartsenpost Deventer: 0570-501777. Spoed: 112 (locatie: Middendijk 22/24 te Nijbroek).
 • De organisatie is bij “de container” te bereiken. Buiten openingstijden van “de container” kunt u zich bij calamiteiten melden bij de EHBO caravan.
 • “De container” en EHBO caravan staan bij de uitgang van de baan.

Rennerskwartier

 • Op het Rennerskwartier mag niet harder worden gereden dan 5 km/uur en hier mogen geen remproeven, proefstarts, etc. worden uitgevoerd.
 • Tussen 24.00 en 7.00 uur mogen er (behoudens de organisatie) geen aggregaten draaien/crossauto’s lopen/radio’s hard aanstaan.
 • Er mag niet gereden worden met brommers, crossmotoren, etc. anders dan door de organisatie.
 • Onder alle crossauto’s moet een milieuzeil geplaatst.
 • Open vuur en eigen tapinstallaties zijn niet toegestaan.
 • Graag het rennerskwartier schoon en opgeruimd achterlaten. Laat geen bierdoppen of lipjes van blikjes op de grond liggen, deze geven veel problemen voor de grondeigenaren.
 • Aan de kassa zullen vuilniszakken met trekband verstrekt worden, sluit volle zakken en plaats ze in of eventueel naast de containers die overal op het terrein staan. Zaterdagavond worden de containers geleegd. Indien nodig, kunt u bij de kassa of “de container” extra vuilniszakken halen.
 • Het is niet toegestaan crossauto’s etc. te wassen bij de toiletten.
 • Chemische toiletten kunnen worden geleegd in de hiervoor bestemde bak bij de toiletten. Niet in de sloten!
 • De toiletten en douches graag netjes en schoon achterlaten.
 • Voor verlopen olie is een vat aanwezig bij “de container”.