Info veiligheidsreglement op 25 & 26 juni

We merken dat er veel vragen en onduidelijkheden zijn omtrent het toepasbare reglement tijdens ons autocross evenement op 25 & 26 juni. Bij dezen een kort bericht ter verduidelijking. Aan ons eigen, volledige reglement wordt ondertussen hard gewerkt. Deze zullen wij zo spoedig mogelijk op deze website publiceren.

Dinsdag 5 april: bestuursverkiezing

Gisteravond vond onze ledenvergadering plaats, waarbij is aangekondigd dat bij de volgende ledenvergadering (op dinsdag 5 april) een bestuursverkiezing wordt gehouden. Dit zijn we verplicht als vereniging, conform de statuten. Het is de bedoeling dat er jaarlijks 2 bestuursleden aftreden (en zich wel of niet herkiesbaar stellen), waaronder 1 functionaris (voorzitter, penningmeester of secretaris).

Internationale autocross Terwolde

Op 25 en 26 juni 2016 organiseert TACO Terwolde een internationaal autocrossweekend onder het reglement van de KNAF. Op zaterdag rijden alle klassen drie manches, gevolgd door drie Cuplaufen (naar Duits voorbeeld). Zaterdagavond wordt de traditionele avondcross verreden. Op zondagochtend wordt gestart met drie manches, waarna de finales volgen. De afsluiter van het weekend is de grote Superfinale, met een prijzenpot van € 2250.

Oproep aan leden: document doornemen

Beste leden,

Zouden jullie voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering (2 februari) het document willen doorlezen dat op het beveiligde gedeelte van de website is geplaatst? Onder de titel ‘Verzekering Europokal evenementen’. Dank!

Het wachtwoord voor het beveiligde gedeelte van de website is op te vragen bij de administratie.